Sociální a zdravotní pojištění – sazby, zálohy a odvody

Rychlé nebankovní SMS online půjčky

Když se mluví o pojištění, není to vždy jenom produkt, který by byl spojený s reálnou ochranou v rámci různých situací. Dané označení se používá také ve spojení s naším státem a jeho konkrétní politikou. V tomto směru se používají hned dva názvy. Je to sociální pojištění a také zdravotní pojištění. V obou případech se jedná o pojistky, které se týkají hlavně lidské budoucnosti a finanční podpory ze strany státu.

Co je sociální pojištění?

To vybírá Česká správa sociálního zabezpečení a aktuálně může mít několik podob. Pokud jde o dvě nejznámější, nutno říci, že vybírané sociální pojištění je vybírané proto, aby mohly být finančně podpořeny skupiny lidí, kteří například nemají práci, a jejich životní úroveň není nijak dobrá. Stejně tak může být sociální pojištění určeno také na vyplácení starobních důchodů. Tedy peněz, které od státu pobírají ti lidé, kteří již nejsou v produktivním věku a tak jsou odkázání v podstatě jenom na tuto pomoc – nebo na to, co si naspořili. Odvody platí za zaměstnance zaměstnavatel. OSVČ je tzv. samoplátce. Za každý rok 2015, 2016, 2017 i 2018 jsou odvody jiné. Za rok 2017 byly minimální měsíční zálohy za OSVČ 2 061 Kč a v roce 2018 2 189 Kč.

Co je zdravotní pojištění?

Už název jasně napovídá, že se jedná o pojistku, která souvisí výhradně s lidským zdravím. Díky vybraným penězům může být všem lidem naší země garantována bezplatná zdravotní péče. Tedy to, že ať už je potřeba jakýkoliv standardní léčební zákrok, tak není nutné mít obavu z toho, že by byl placený. To se týká jak drobných vyšetření, tak i složitých operačních zákroků. V tomto směru je zdravotní pojištění celkem důležité, jelikož některé zdravotní zákroky jsou skutečně drahé.

Kolik se platí?

Výše pojistky se odvíjí hlavně od toho, kolik člověk vydělává. Pokud jde o zaměstnance (zálohy za zaměstnance), je třeba říci, že zde se sociální, stejně jako zdravotní pojištění odvádí v jasných procentuelních hodnotách. Nutno také říci, že část peněz odvádí samotný zaměstnavatel a část je přímo strhávána z hrubé mzdy, která zaměstnanci za odvedenou práci náleží. Podobně je to také v případě podnikatelské činnosti. I zde je povinnost obě pojistky platit a i zde hraje roli procentuelní hodnota která se následně vypočítává právě z toho, kolik daná osoba vydělá. V obou případech platí, že čím člověk vydělá méně, tím také méně odvede. Za rok 2017 byly minimální měsíční odvody za OSVČ 1 906 Kč a v roce 2018 2 024 Kč.

Platí i nezaměstnaní

A co když člověk nemá práci? Myslí se samozřejmě i na tuto situaci. Pokud je na pracovním úřadě, tak za něho dané pojistky platí stát, a to po celou dobu evidence. Pokud ale na daném úřadě není, platí si sám. Pokud jde o zdravotní pojištění, tak to je povinné a daná osoba se musí přihlásit jako samoplátce. Pokud se jedná o sociální pojištění, tak to je u nezaměstnaných lidí dobrovolné. Buď se k jeho plátcovství přihlásí, nebo nikoliv. Zde záleží na každém a také na jeho výhledech do budoucna. Tedy například na tom, kolik má odpracováno a jak to bude s jeho případným důchodem a jeho konkrétní výší.