Refundace mzdy a její výpočet

Rychlé nebankovní SMS online půjčky

Tento pojem je v oblasti financí poměrně častý, ale je třeba říci, že ho znají a používají především zaměstnavatelé. Zaměstnanci naopak tento pojem často neznají. Podívejme se proto společně na to, co vlastně refundace mzdy je a čeho konkrétně se týká. Hned na úvod musíme říci, že jde o situaci, kdy je zaměstnancům standardně proplacena mzda, ale následně si tuto zaplacenou mzdu zaměstnavatel nárokuje po státu.

Ten ji následně vrátí zpět samotnému zaměstnavateli. U některých zaměstnanců a u některých zaměstnavatelů tak je tento postup častým jevem. A čeho se týká?

Příkladem jsou dobrovolní hasiči

Právě na nich si celý postup můžeme nejlépe vysvětlit a ukázat. Dobrovolný hasič v případě poplachu samozřejmě musí ihned na zbrojnici a musí se účastnit výjezdu. Tím tedy nemůže být ve své práci. Aby ale nepřišel o svou mzdu, je zaměstnavatel povinen mu ji i v době výjezdu vyplácet, i pokud fyzicky není ve své práci přítomen. Aby však zaměstnavatel nebyl na tomto postupu škodný a nevyplácel peníze někomu, kdo nepracuje, je zde ona refundace mzdy. Za dobu, kdy byl zaměstnanec – dobrovolný hasič u výjezdu, je zaplacená odměna hrazena zaměstnavateli státem. Nevztahuje se top samozřejmě jenom na tento případ, jelikož podobně na tom mohou být třeba tlumočníci a soudní znalci u soudů, členové správních rad a celá řada jiných lidí.

Mzda, ale i pojištění

Není to jenom oblast mzdy jako takové, kterou samozřejmě stát vrací zaměstnavateli. Protože je hrazen plat včetně daných výdajů spojených se srážkami sociálního a zdravotního pojištění, týká se refundace mzdy i těchto konkrétních srážek. Zaměstnavateli je tedy hrazeno kompletně vše, co ho daný zaměstnanec stál. Ale jenom po nezbytnou dobu, co byl povolán právě za jiným úkolem, který musí být v rámci celé procesu logicky také doložen. Jedině tak může proplacení proběhnout. Jak vidíte, výpočet refundace mzdy je velmi jednoduchý.

DALŠÍ PŮJČKY: