Pojištění odpovědnosti

Pojištění hmotné odpovědnosti

V lidském životě se může stát celá řada situací. Kromě toho, že se může něco negativního přihodit nám samotným, nezapomínejme také na to, že jsou i situace, kdy může člověk způsobit něco druhé osobě. A to buď škodu na majetku, nebo také škodu na zdraví. Pokud po něm bude daná osoba danou škodu vymáhat, může to být spojeno s celkem vysokou sumou peněz. Naštěstí existuje řešení, kterým je pojištění odpovědnosti. Jedná se o pojistnou ochranu, která je spojena s tím, že případné náklady zaplatí pojišťovna.

Pojištění odpovědnosti platí společnosti za zaměstnance nebo si je OSVČ platí sama. Jedná se obvykle o škodu z výkonu povolání například z provozu vozidla.

Jak může pojištění odpovědnosti vypadat?

Různých variant pojistek je celá řada. Nutno říci, že může být nejenom samostatným pojistným produktem, který si lze sjednat, stejně jako se může jednat také o pojistný produkt, který už bude součástí jiné pojistky. Proto možná pojištění odpovědnosti máte, ani o tom nevíte. Nutno říci také to, že ne vždy je spojený jenom s pojištěním osob. Jsou i situace, kdy se tato pojistná ochrana může vztahovat také na zvířata a na škody, které provedou oni. I zde může platit, že jde o rozšíření lidské pojistky, nebo o situaci, kdy je pojištěno zvíře jako takové.

Jak můžeme pojistku znát nejvíce

Podívejme se také na to, jak může daná pojistná ochrana vypadat v běžném světě. Velmi známé je třeba pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, které většina lidí zná pod názvem povinné ručení. To je spojeno s tím, že pokud nabouráte, nemusíte poškozenému platit škodu, jelikož o tu se postará pojišťovna. Neméně známé je také cestovní pojištění, u kterého také platí, že jeho součástí může pojištění odpovědnosti být. Neméně známá je také možnost číslo tři. Ta se týká situace, kdy je dané pojištění sjednáváno v rámci zaměstnání. Pokud je zde způsobena případná škoda, tak dojde k tomu, že ji nemusí platit zaměstnanec, ale bude ji také platit samotná pojišťovna.

Jak by měla pojistka vypadat?

Podívejme se společně také na to, jak by měla daná pojistka ideálně vypadat. Primárně je hledět na rozsah pojištění. Pokud má být pojištění odpovědnosti, je dobré, aby se vztahovalo jak na škody na majetku, tak i na škody na zdraví. Dále nezapomínejme také na to, že roli zde hrají také limity pojistného krytí. Jedná se o částky, která pojišťovna v případě škodné události maximálně vyplatí. Obvykle jsou rozděleny právě na škodu na majetku, stejně jako na škodu na zdraví. Čím jsou vyšší, tím lépe. Dobrá pojistka je ale charakterizována ještě jednou neméně důležitou věcí. Tou není nic jiného, než její cena. I ta by měla hrát velmi důležitou roli. Zvláště u dlouhodobých pojistek by mělo být prioritou, aby daná cena byla co možná nejnižší. I to je ukazatel výhodností pojištění na blbost, jak se této pojistce také mezi lidmi často říká. A i když je dobrovolná, řada lidí si ji pro jistotu raději platí.

Tento typ pojištění nabízí Česká pojišťovna, Československá obchodní banka (ČSOB), Allianz, Česká spořitelna, Generali, AXA, Česká podnikatelská pojišťovna (ČPP), Všeobecná zdravotní pojišťovna a další.

DALŠÍ RYCHLÉ PŮJČKY: