Co je inflace, deflace a jaký je její vývoj?

Inflace, deflace, její vývoj a výpočet

Jedná se o ekonomický pojem, který primárně souvisí s našimi penězi, stejně jako primárně souvisí s cenou zboží. Pokud se podíváme konkrétněji, co je inflace, potom se jedná o nárůst všeobecné cenové hladiny. Když si tuto definici upravíme do rozumnější formy, může souviset s nárůstem cen, tedy zdražením. Stejně tak je pojem inflace vykládán i druhou definicí, která souvisí s tím, že jde o snížení kupní síly peněz.

Z obou definic však získáme jeden stejný závěr. Inflace je pojem, který určuje, kolik si za naše peníze můžeme koupit zboží nebo služeb. Pokud inflace roste, je toho méně. Pokud klesá, je to samozřejmě naopak.

Jak se míra inflace zjišťuje?

Vliv na inflaci má mnoho, nejenom ekonomických, ale také jiných faktorů. I na to je třeba myslet ve chvíli, kdy se o ni budeme zajímat. Konkrétně je určena pomocí indexu spotřebitelských cen, stejně tak indexu cen výrobců. Na základě toho proběhnou konkrétní statistické průzkumy (ČSÚ – český statistický úřad) toho, kolik je možné si za určité finanční jednotky nakoupit statků. Následně může být stanoveno, jakým způsobem se inflace vyvíjí. Samozřejmě vše je v reálu mnohem složitější, ale daný princip souvisí právě s tímto postupem. Logicky také platí, že inflace může být i nulové. Pokud však jde do mínusu, tedy do situace že si za stejné peníze koupíme více než předtím, dochází k takzvané deflaci. Ta je na rozdíl od inflace velmi vítaným stavem.

Jak proti inflaci bojovat?

Samozřejmě možností může být v tomto směru více než dost. Tím nejjednodušším je určitě snaha o investování našich peněz. Mohou to být třeba i účty s běžným úrokem, pokud tento míru inflace přesahuje. Zdánlivě sice vyděláváme, ale v reálu si za naše peníze koupíme stále stejné množství zboží. Tím se dostáváme k tomu, že neproděláváme. Vhodné jsou ale i jakékoliv další druhy investic, od nemovitostí, až po drahé kovy či umění. Proti inflaci je však bojováno také systémově, a to v rámci jednotlivých centrálních bank. Ty se snaží o to, aby byla míra inflace udržována na přijatelných hodnotách.

DALŠÍ PŮJČKY: